Adres

Ewa Bagińska House Sp. z o.o.
ul. Podleśna 12c
05-092 Łomianki

 

Dane spółki

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem

REGON: 146766424,
KRS: 0000468892,
NIP: PL 1182093082

oraz wpisaną do CEOTiPT pod numerem 8705

Kontakt dla klientów

tel. 48 501 159 540
email: info@wakacjewtoskanii.pl

Godziny pracy biura:
9.00-17.00 od poniedziałku do piątku

Rachunki bankowe

Rachunek walutowy Euro (Alior):
PL 91 2490 0005 0000 4600 2713 6866
BIC: ALBPPLPW

Jak najlepiej przelać EURO?

Rachunek złotówkowy (Alior):
85 2490 0005 0000 4520 7562 1823

 

 

Kontakt dla mediów

pr@wakacjewtoskanii.pl

Oferty współpracy

partnership@wakacjewtoskanii.pl

Dla inwestorów

info@wakacjewtoskanii.pl